Godine uzleta u našoj grupi

Pišu: Nikica Skorić i Tamara Vukmirović

vaspitači

U našem vrtiću nove Osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja su počele da se primenjuju u septembru 2018. Prethodne radne godine prošli smo obuke vezane za nove Osnove i stekle početna teorijska znanja, kao i prve predstave o velikim promenama koje projektni pristup učenju sa sobom nosi. Velika podrška nam je bila i zvanična literatura, na koju smo se dosta oslanjali, i stalno joj se vraćali.

Na samom početku najveća nedoumica nam je bila kako krenuti, kako doći do teme, da li ćemo prepoznati potencijalnu temu, da li ćemo napraviti razliku između prolaznog interesovanja i onoga koje vodi do projekta. Najsigurniji način, sa kojim smo mislile da ne možemo pogrešiti, bio je unošenje provokacije, koja je zaista podstakla decu, njihovu maštu i promišljanje.

Sledeća prepreka sa kojom smo se suočile, kada je otvoren naš prvi projekat, bila je činjenica da je i deci i nama  potrebno određeno vreme da se prilagodimo novom načinu učenja i igre. Na samom početku nam je bilo jasno da je menjanje paradigme neophodno i bile smo spremne na to, ali i dalje se činilo da ne postavljamo dobra pitanja i da deci nismo dovoljno probudile maštu. U ovakvim okolnostima desilo se to da smo se počele oslanjati na mali broj dece, koja su kritički i brzo promišljala. Njihovi zaključci i ideje su nam dali širinu, i često nam otvarali vrata za nova pitanja, koja su i drugoj deci dalje približila temu i oslobodila ih. Postepeno smo došli do situacije gde su se deca oslobodila od očekivanja da daju „tačne“ odgovore. Ovo je bio trenutak kada se promena u našoj grupi istinski pokrenula.

Kroz prvi projekat, a prateći dečija interesovanja, shvatile smo da se kroz proces ne moraju istražiti sve teme iz početne mreže i da nas razvijanje projekta može odvesti u sasvim neočekivanom pravcu.

Bilo je potrebno vreme da se uverimo da se na decu zaista možemo oslanjati u svakom segmentu i dati im mnogo više prostora da se izraze, vode proces istraživanja i sami dokumentuju proces svog učenja. Na početku smo po automatizmu  mi uređivale procesne panoe i početne mreže. Kada smo prepustile taj deo deci, procesni panoi su nam postali raznovrsniji i svaki drugačiji i bogatiji, smisleniji deci. Samim tim oni su više vremena provodili ispred njih i sa ponosom ih pokazivali i tumačili svojim roditeljima.

Nismo očekivale da će nam jedan od većih izazova u novom načinu rada biti uključivanje roditelja u proces učenja. Naša grupa je prepoznata po izuzetno dobroj saradnji i motivisanosti roditelja da učestvuju u vasitno-obrazovnom procesu. Verujemo da je i njima bilo potrebno vreme da se prilagode na naša očekivanja i njihove nove uloge u samom procesu učenja njihove dece. Dosadašnja saradnja se svodila na situacije koje smo mi planirale i unapred pripremale, a oni učestvovali u realizaciji. Sada po prvi put dobijaju priliku da kreiraju i učestvuju u realizaciji sadržaja koji su smisleni njihovoj deci. Oni su, kao i mi, imali početnu bojazan da li će biti uspešni i osećali veliku odgovornost. Kako smo prelazili iz jednog projekta u drugi, i mi se sa decom oslobađale i učile, tako su i oni postajali sve slobodniji da pitaju, da predlože, da dođu sa idejama. Posle petog realizovanog projekta i cele radne godine, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da smo motivisale roditelje da ulože svoje resurse i postanu ravnopravni članovi naše zajednice učenja. Smatramo velikim uspehom to što smo skrenule fokus interesovanja roditelja sa tekućih pitanja (ishrana, dnevni odmor) na pitanja šta njihovu decu zanima, kako istražuju i kako dolaze do rešenja. Na ovaj način, i primenom novog programa, zatvara se krug aktera vaspitno-obrazovnog procesa, koji čine deca, roditelji, lokalna zajednica i vaspitači.

Primena projektnog pristupa učenju, za nas vaspitače pretstavlja veliki izazov i permanentni izvor učenja. Sa svakim novim projektom naučimo nešto novo i sagledamo gde smo ranije grešile, proširujemo svoje kompetencije i veštine. Možemo zaključiti da je najznačajnija promena to što smo uspele da pronađemo put do toga da bolje razumemo našu decu i konačno ih zaista upoznamo.

8. jula 2021.