Године узлета у нашој групи

Пишу: Никица Скорић и Тамара Вукмировић

васпитачи

У нашем вртићу нове Oснове предшколског васпитања и образовања су почеле да се примењују у септембру 2018. Претходне радне године прошли смо обуке везане за нове Основе и стекле почетна теоријска знања, као и прве представе о великим променама које пројектни приступ учењу са собом носи. Велика подршка нам је била и званична литература, на коју смо се доста ослањали, и стално јој се враћали.

На самом почетку највећа недоумица нам је била како кренути, како доћи до теме, да ли ћемо препознати потенцијалну тему, да ли ћемо направити разлику између пролазног интересовања и онога које води до пројекта. Најсигурнији начин, са којим смо мислиле да не можемо погрешити, био је уношење провокације, која је заиста подстакла децу, њихову машту и промишљање.

Следећа препрека са којом смо се суочиле, када је отворен наш први пројекат, била је чињеница да је и деци и нама  потребно одређено време да се прилагодимо новом начину учења и игре. На самом почетку нам је било јасно да је мењање парадигме неопходно и биле смо спремне на то, али и даље се чинило да не постављамо добра питања и да деци нисмо довољно пробудиле машту. У оваквим околностима десило се то да смо се почеле ослањати на мали број деце, која су критички и брзо промишљала. Њихови закључци и идеје су нам дали ширину, и често нам отварали врата за нова питања, која су и другој деци даље приближила тему и ослободила их. Постепено смо дошли до ситуације где су се деца ослободила од очекивања да дају „тачне“ одговоре. Ово је био тренутак када се промена у нашој групи истински покренула.

Кроз први пројекат, а пратећи дечија интересовања, схватиле смо да се кроз процес не морају истражити све теме из почетне мреже и да нас развијање пројекта може одвести у сасвим неочекиваном правцу.

Било је потребно време да се уверимо да се на децу заиста можемо ослањати у сваком сегменту и дати им много више простора да се изразе, воде процес истраживања и сами документују процес свог учења. На почетку смо по аутоматизму  ми уређивале процесне паное и почетне мреже. Када смо препустиле тај део деци, процесни панои су нам постали разноврснији и сваки другачији и богатији, смисленији деци. Самим тим они су више времена проводили испред њих и са поносом их показивали и тумачили својим родитељима.

Нисмо очекивале да ће нам један од већих изазова у новом начину рада бити укључивање родитеља у процес учења. Наша група је препозната по изузетно доброј сарадњи и мотивисаности родитеља да учествују у васитно-образовном процесу. Верујемо да је и њима било потребно време да се прилагоде на наша очекивања и њихове нове улоге у самом процесу учења њихове деце. Досадашња сарадња се сводила на ситуације које смо ми планирале и унапред припремале, а они учествовали у реализацији. Сада по први пут добијају прилику да креирају и учествују у реализацији садржаја који су смислени њиховој деци. Они су, као и ми, имали почетну бојазан да ли ће бити успешни и осећали велику одговорност. Како смо прелазили из једног пројекта у други, и ми се са децом ослобађале и училе, тако су и они постајали све слободнији да питају, да предложе, да дођу са идејама. После петог реализованог пројекта и целе радне године, можемо са сигурношћу да тврдимо да смо мотивисале родитеље да уложе своје ресурсе и постану равноправни чланови наше заједнице учења. Сматрамо великим успехом то што смо скренуле фокус интересовања родитеља са текућих питања (исхрана, дневни одмор) на питања шта њихову децу занима, како истражују и како долазе до решења. На овај начин, и применом новог програма, затвара се круг актера васпитно-образовног процеса, који чине деца, родитељи, локална заједница и васпитачи.

Примена пројектног приступа учењу, за нас васпитаче претставља велики изазов и перманентни извор учења. Са сваким новим пројектом научимо нешто ново и сагледамо где смо раније грешиле, проширујемо своје компетенције и вештине. Можемо закључити да је најзначајнија промена то што смо успеле да пронађемо пут до тога да боље разумемо нашу децу и коначно их заиста упознамо.

8. jula 2021.