Horizontalno učenje – Zašto, Šta, Kako i Kuda?

Dunja Skorić

psiholog

Nekad i sad

Nekada je usavršavanje u struci i karijeri imalo vertikalan rast. Naši roditelji su započeli svoju karijeru na prvom stepeniku, a potom posle puno godina radnog staža popeli su se na taj poslednji stepenik i stigli do najvišeg mogućeg položaja. Međutim, vremena su se promenila. Naučno – tehnološki napredak je toliko drastičan da izaziva korenite promene u našim životima. Ovaj progres čini da budemo bolje informisani, efikasniji, produktivniji, da težimo kvalitetnijem životu. Kako bi smo savladali novine sa kojima se svakodnevno srećemo, moramo biti spremni da učimo, napredujemo, usvajamo nove veštine. Pa zatim da naoružani novim znanjem postanemo vrsni praktičari. Naučili smo da koristimo digitalne foto aparate, mobilne telefone, pametne telefone, postali smo majstori u korišćenju društvenih mreža… I lista ide u nedogled, korak u korak sa naučno – tehnološkim progresom.

Zašto bi postojala granica?

More mogućnosti koje savremeno društvo donosi znači da naše karijere više nisu vertikalne, ne mora da postoji poslednji stepenik. Zašto bi postojala granica? Ovde se vrata otvaraju za horizontalno učenje. Horizontalno učenje, ili učenje jedni od drugih, podrazumeva različite vidove organizovanog i planiranog prenošenja znanja ili razmene profesionalnih iskustava unutar vrtića ili između vrtića. Horizontalno učenje luksuz je koji nam pruža savremeno društvo.

Učenje kao individualni proces

Kada, kako i do koje mere želimo da učimo više nije uslovljeno vremenom ili mestom održavanja seminara, nije opterećeno finansijama. Učenje postaje individualan proces pre svega na dobrovoljnoj bazi, a odgovornost se seli na pojedinca. Profesionalni razvoj je proces koji nije samo produkt lične ambicije, nego je proizvod društva u kojem živimo. Danas naša karijera dobija novu dimenziju, ona se razvija i horizontalno.

Lični napredak

Šta to zapravo znači za nas? Znači da je profesionalni razvoj kompleksan, dugoročni, čak celoživotni proces kojim neminovno unapređujemo i kvalitet vaspitno – obrazovnog rada. Horizontalnim učenjem, rastom i razvojem karijere zapravo postižemo lični napredak unutar naše profesionalne uloge. Nalazimo se u prilici da usavršavamo postojeća i stičemo nova znanja, veštine, stavove, da prihvatamo nove odgovornosti, da se oprobamo u novim odnosima i situacijama. Izvesno je da će se kao posledica nametnuti prilika za introspekciju, preispitivanje, kritičko promišljanje i refleksiju. Sam proces može biti zastrašujuć i predstavljati svojevrstan izazov, ali zar nije uvek tako kada rastemo i napredujemo? Nekih komfornih modela rada i uloga ćemo morati da se odreknemo, ali celoživotno učenje i horizontalno usavršavanje kao takvo, ustupiće mesto personalnom rastu i razvoju a posledično i kvalitetnijem vaspitno – obrazovnom radu.

2. avgusta 2021.