Хоризонтално учење – Зашто, Шта, Како и Куда?

Дуња Скорић

психолог

Некад и сад

Некада је усавршавање у струци и каријери имало вертикалан раст. Наши родитељи су започели своју каријеру на првом степенику, а потом после пуно година радног стажа попели су се на тај последњи степеник и стигли до највишег могућег положаја. Међутим, времена су се променила. Научно – технолошки напредак је толико драстичан да изазива корените промене у нашим животима. Овај прогрес чини да будемо боље информисани, ефикаснији, продуктивнији, да тежимо квалитетнијем животу. Како би смо савладали новине са којима се свакодневно срећемо, морамо бити спремни да учимо, напредујемо, усвајамо нове вештине. Па затим да наоружани новим знањем постанемо врсни практичари. Научили смо да користимо дигиталне фото апарате, мобилне телефоне, паметне телефоне, постали смо мајстори у коришћењу друштвених мрежа… И листа иде у недоглед, корак у корак са научно – технолошким прогресом.

Зашто би постојала граница?

Море могућности које савремено друштво доноси значи да наше каријере више нису вертикалне, не мора да постоји последњи степеник. Зашто би постојала граница? Овде се врата отварају за хоризонтално учење. Хоризонтално учење, или учење једни од других, подразумева различите видове организованог и планираног преношења знања или размене професионалних искустава унутар вртића или између вртића. Хоризонтално учење луксуз је који нам пружа савремено друштво.

Учење као индивидуални процес

Када, како и до које мере желимо да учимо више није условљено временом или местом одржавања семинара, није оптерећено финансијама. Учење постаје индивидуалан процес пре свега на добровољној бази, а одговорност се сели на појединца. Професионални развој је процес који није само продукт личне амбиције, него је производ друштва у којем живимо. Данас наша каријера добија нову димензију, она се развија и хоризонтално.

Лични напредак

Шта то заправо значи за нас? Значи да је професионални развој комплексан, дугорочни, чак целоживотни процес којим неминовно унапређујемо и квалитет васпитно – образовног рада. Хоризонталним учењем, растом и развојем каријере заправо постижемо лични напредак унутар наше професионалне улоге. Налазимо се у прилици да усавршавамо постојећа и стичемо нова знања, вештине, ставове, да прихватамо нове одговорности, да се опробамо у новим односима и ситуацијама. Извесно је да ће се као последица наметнути прилика за интроспекцију, преиспитивање, критичко промишљање и рефлексију. Сам процес може бити застрашујућ и представљати својеврстан изазов, али зар није увек тако када растемо и напредујемо? Неких комфорних модела рада и улога ћемо морати да се одрекнемо, али целоживотно учење и хоризонтално усавршавање као такво, уступиће место персоналном расту и развоју а последично и квалитетнијем васпитно – образовном раду.

2. avgusta 2021.