Како видим  Платформу

Пише: Снежана Ђумић

стручни сарадник – педагог

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

Oд 01.09.2019. у свим вртићима “Радосног детињства“ почеле су да се примењују Нове основе програма предшколског васпитања и образовања које подразумевају нов метод у раду са децом  за све медицинске сестре васпитаче, васпитаче, стручне сараднике и сараднике. Свака новина, без обзира на стручност и едукованост, доноси и нове недоумице и дилеме, али тиме и велику мотивацију  и обавезу да се превазиђу.

Платформа је и настала из идеје да се искуства  васпитача који су примењивали пројектни приступ учењу, заснован на добробити, односима и делању, пренесу свим запосленим у васпитно образовном раду у П.У. “Радосно детињствo“. Идеја за израду Платформе настала је у “Веселом вртићу“ где су чланови тима Платформе радили марљиво и предано. Рад на изради Платформе био је тимски, систематичан, аналитичан и конструктиван.

Препоручујем свима да приступе Платформи и тако на нов и савремен начин уче и размењују искуства.

Платформа доприноси умрежености свих актера у васпитно образовном раду (медицинских сестара васпитача, васпитача, стручних сарадника, сарадника, родитеља, локалне заједнице) чиме се обезбеђује континуитет професионалног развоја кроз интерактивну комуникацију као и презентовање примера добре праксе и обезбеђивање анализе и дискусије. На тај начин она доприноси да предшколско васпитање буде видљиво у друштвеној заједници и омогући  интеграцију деце у заједницу.

Платформа пружа могућност и предност да се досадашња стручна проживљена и примењена искуства виде на једном месту. Она представља савремено дигитално учење, могућност приступа онда када је то потребно кориснику (време, садржаји, количина и врста информација), препознавање сопствених компентенција у процесу личног самовредновања. Омогућава  да се из праксе развија теорија и тако та теорија буде примењива у сопственој пракси, тј. теорија добија примену, али и надоградњу.

2. avgusta 2021.