Kako vidim  Platformu

Piše: Snežana Đumić

stručni saradnik – pedagog

PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad

Od 01.09.2019. u svim vrtićima “Radosnog detinjstva“ počele su da se primenjuju Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje podrazumevaju nov metod u radu sa decom  za sve medicinske sestre vaspitače, vaspitače, stručne saradnike i saradnike. Svaka novina, bez obzira na stručnost i edukovanost, donosi i nove nedoumice i dileme, ali time i veliku motivaciju  i obavezu da se prevaziđu.

Platforma je i nastala iz ideje da se iskustva  vaspitača koji su primenjivali projektni pristup učenju, zasnovan na dobrobiti, odnosima i delanju, prenesu svim zaposlenim u vaspitno obrazovnom radu u P.U. “Radosno detinjstvo“. Ideja za izradu Platforme nastala je u “Veselom vrtiću“ gde su članovi tima Platforme radili marljivo i predano. Rad na izradi Platforme bio je timski, sistematičan, analitičan i konstruktivan.

Preporučujem svima da pristupe Platformi i tako na nov i savremen način uče i razmenjuju iskustva.

Platforma doprinosi umreženosti svih aktera u vaspitno obrazovnom radu (medicinskih sestara vaspitača, vaspitača, stručnih saradnika, saradnika, roditelja, lokalne zajednice) čime se obezbeđuje kontinuitet profesionalnog razvoja kroz interaktivnu komunikaciju kao i prezentovanje primera dobre prakse i obezbeđivanje analize i diskusije. Na taj način ona doprinosi da predškolsko vaspitanje bude vidljivo u društvenoj zajednici i omogući  integraciju dece u zajednicu.

Platforma pruža mogućnost i prednost da se dosadašnja stručna proživljena i primenjena iskustva vide na jednom mestu. Ona predstavlja savremeno digitalno učenje, mogućnost pristupa onda kada je to potrebno korisniku (vreme, sadržaji, količina i vrsta informacija), prepoznavanje sopstvenih kompentencija u procesu ličnog samovrednovanja. Omogućava  da se iz prakse razvija teorija i tako ta teorija bude primenjiva u sopstvenoj praksi, tj. teorija dobija primenu, ali i nadogradnju.

2. avgust 2021.