Припреме и услови за улазак у промене – кораци, улога руководства

Пилотирање

Осећаји задовољства, одговорности и поноса прожимали су се, када смо у јуну 2017. обавештени да је наш вртић „Звончић“ из Каћа изабран, са још само два вртића у Србији, за учешће у пилотирању нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, „Године узлета“. За учешће је опредељено 6 васпитних група, од чега две јаслене и четири у којима бораве деца узраста од 3 до 7 година. У пилотирање су укључени и стручни сарадници педагози Дијана Радојковић и Зорица Лаковић, а подршку су давали и чланови ужег Тима за ширење нових Основа: тадашњи руководилац ПЈ Тамара Анић,  Драгана Тица – психолог, Тајана Дивилд – педагог и Маријана Попов, тада на месту помоћника директора. Подршка је подразумевала редовне обиласке вртића „Звончић“, одржавање састанака Пројектног тима „Године узлета“ и Тимова са запосленима.

У марту 2018. представници Установе били су на стручним сусретима на Златибору, где су одржане консултације са професорицама Института за педагогогију др Драганом Павловић Бренеселовић и др Живком Крњаја. Уследили су нови састанци Пројектног тима “Године узлета” и рад на прилагођавању средине за учење у вртићу “Звончић”. У априлу 2018. вртић “Звончић” посетили су чланови Пројектног тима Министарства просвете науке и технолошког развоја, ЗУОВ-а и УНИЦЕФ-а.

Ширење

Имајући у виду чињеницу да се очекивало брзо усвајање нових Основа предшколског програма, пратећи упутства добијена од помоћника министра за предшколско и основно образовање и васпитање Весне Недељковић, у априлу 2018. године ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад донела је одлуку о укључивању 73 васпитне групе из још 10 објеката у инплементацију истих. Одлука је донета након разговора са запосленима, укључивање је било на добровољној бази – они који су се осећали сигурно и били спремни и мотивисани, укључили су се у примену нове концепције. Биле су то групе из следећих објеката: “Весели вртић” , “Споменак”- цели објекти, “ Палчица”,” Лептирић”, “ Калимеро”, ”Петар Пан”, “Вила”, “Звончица”, “Вилењак” и “Чигра”- по неколико група из објеката. Послат је и допис МПНТР, који је садржао имена васпитача, податке о васпитним групама, као и називе вртића у којима ће се васпитно-образовни  рад од 01.09.2018. реализовати у складу са новом концепцијом.

Како би инплементација нове концепције рада била што успешнија, 27. априла 2018. направљен је детаљан план активности за ширење нових Основа програма у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад.  Остварена је сарадња са УВНС у смислу организације едукација за запослене, Установа је изменила план стручног усавршавања у којем су приоритет добили семинари на тему пројектног планирања. У априлу 2018. представници пројектног тима из Чачка посетили су вртић у Каћу.

Редовно су одржаване консултације са запосленима вртића који ће чинити мрежу у другом кругу пилотирања нових Основа програма. Сугерисало се које кораке је потребно прво предузети у сврху припрема за увођење нове концепције рада. Договорено је да се током лета ради на уређењу физичке средине. Као подршка запосленима, рад установе током летњег периода организован је тако да се пуна пажња могла посветити уређењу поменутих 10 вртића. Ангажовани су сви ресурси, техничка служба, запослени у во раду и помоћно техничко особље. Чланице ужег Тима за ширење нових Основа редовно су обилазиле вртиће и помагале запосленима у уређењу физичке средине.

Проблеми

Током припрема на увођењу нове концепције рада, уочили смо неколико проблема које је било неопходно превазићи. Питање које нам се наметнуло било је како ускладити санитарне и педагошке захтеве приликом уређења средине и планирања активности у ПУ.  Тим поводом обратили смо се МНПТР са детаљним образложењем проблема. Предлог Правилника о нормативу средстава за реализацију васпитно образовног рада у предшколској установи добијен од надлежног министарства био нам је водиља у планирању даље организације во рада.

Хоризонтално учење

У оквиру припрема за инплементацију нових Основа реализована су студијска путовања у Земун – мај, Чачак – јун и Каћ, за колегинице из вртића који су били у припреми за увођење нове концепције, од 01.септембра 2018.

Један од првих корака био је дистрибуција доступне литературе запосленима, како би боље разумели нову концепцију рада.

Педагози, који су укључени у пилотирање нових Основа Дијана Радујковић и Зорица Лаковић  одржале су у мају 2018.  презентацију и радионице са циљем упознавања запослених у во раду са принципима, начелима и примерима добре праксе из дотадашње реализације пилотирања нових Основа програма. Активи, васпитно-образовна већа и састанци стручне службе организовани током јуна месеца 2018. имали су тему „Упознавање са савременом концепцијом предшколског васпитања и образовања“.

19.07.2018. вртић Звончић“ у Каћу посетили су представници Светске банке, УНИЦЕФ-а и Министарства просвете науке и технолошког развоја.   У посети вртићу биле су и професорице др Драгана Бренеселовић, др Живка Крњаја  и просветна саветница Весна Радуловић.

Како би се олакшала размена идеја, пружила додатна подршка запосленима, уз могућност да са колегиницама размењују дилеме, нејасноће, сугестије и идеје, у јулу 2018. отворена је ФБ група „У сусрет променама“, затвореног типа, доступна запосленима у 11 објеката који ће чинити мрежу у другом кругу пилотирања нових Основа програма.

У октобру и новембру месецу 2018. године на нивоу читаве ПУ, планирани су и реализовани састанци Тимова за подршку запосленима у ВОР-у у процесу имплементације нових Основа у разумевању и примени нових подзаконских аката: Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја. По усвајању, радило се и на разумевању запослених са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности ПУ ( „Сл.гасник РС-Просветни гласник“,бр.1/2019)

13.11.2018. реализован је састанак ужег Тима за ширење нових Основа којем су присуствовали и руководиоци ПЈ, главни васпитачи и представници 11 вртића у којима се кренуло са имплементацијом нових Основа. Састанак је реализован са циљем организације и припреме за предстојећу посету колегиница из Словеније.

Током јесени 2018. први пут смо се огласили у медијима поводом увођења нове концепције рада. Емитован је прилог  из вртића у Каћу.

У новембру 2018. јавила се идеја о организовању Стручних сусрета васпитача. У реализацију идеје заједнички су кренули ПУ“ Радосно детињство“ Нови Сад и Удружење васпитача Новог Сада. Сусрети су организовани са циљем упознавања васпитача са територије Војводине са методологијом примене нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у раду са децом.  Сусретима је присуствовало преко 200 васпитача из целе Војводине, као и око двадесет стручних сарадника из наше предшколске установе.

Имплементација програма

Након усвајања нових Основа, обзиром да је Нови Сад у обавези да од 01.09.2019. године примењује исти, кренуло се са припремом у свим објектима – вртићима ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад.

Доступна литература дистрибуирана је  у свих 70 вртића наше установе. Без обзира на величину и број запослених, руководство Установе умножило је литературу за све запослене. Организоване су посете запослених васпитача вртићима у Каћу и у вртиће који су од септембра укључени у имплементацију нових Основа. Такође, у посете и обиласке  су ишли чланови Тима за унапређење квалитета и развој установе у циљу давања смерница, сугестија, подршке запосленима који су имали потешкоће са прихватањем нове концепције рада.

Континуирано су се одржавали састанци Тима за ширење нових Основа, чији чланови су увек били доступни запосленима за све дилеме, нејасноће и подршку.

Током зимског распуста кренуло се са сређивањем физичке средине у свим објектима наше ПУ. Радило се на адаптацији намештаја и прилагођавању средине за учење.

У децембру 2018. остварена је сарадња са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Новог Сада. Њихови представници обишли су вртић у Каћу.

Обзиром на ступање на снагу новог Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности ПУ, уважавајући норматив простора, опреме и дидактичких средстава и услова у погледу запослених, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад као свој приоритет у финансијском плану одредила је средства за набавку намештаја, играчака и опреме у складу са горе наведеним. Направљен је план стручног усавршавања запослених у ПУ који обухвата едукацију 1350 запослених у во раду, у периоду од марта до децембра 2019. године..

Током фебруара и марта, представници Установе у више наврата гостовали су  у ТВ емисијама, са циљем информисања јавности са новинама које ће од септембра 2019. донети нова концепција рада у предшколској установи. У плану је и даља сарадња са медијима.

Опремање физичке средине

У марту ове године обрадовала нас је вест да је наша ПУ добила подршку од Министарства просвете науке и технолошког развоја у виду намештаја, играчака и опреме, који су нам и испоручени почетком октобра 2019.

Током лета 2019. радило се на припреми физичке средине у свим објектима наше предшколске установе, уз ангажовање свих запослених, као и родитеља, како би спремни дочекали 01.09. и званично ступање на снагу обавезне примене нове концепције рада у свим предшколским установама на територији Новог Сада. У установи је направљена реорганизација рада свих стручних сарадника, како би се исти на што активнији начин могли укључити у примену нових Основа у пракси. У октобру и новембру 2019. наш вртић „Гуливер“ био је домаћин реализације обука за увођење нових Основа предшколског програма, за 25 група и укупно 750 запослених ПУ „Радосно детињство“. Када је у питању план стручног усавршавања Установе, исти је испоштован, па је тако сваки од запослених у во раду похађао бар један семинар у организацији Установе. По упутствима добијеним од Министарства просвете и УНИЦЕФ-а, определили смо осам вртића, који ће бити језгра за даљу едукацију и рад на успешном ширењу нове концепције рада. Установа је набавила додатну опрему за сваки од 70 објеката, са посебним акцентом на вртиће језгра. Остварујемо редовну сарадњу са медијима како би се јавност додатно информисала, а као подршку породици, на Центалном савету родитеља Установе, Саветима вртића и родитељским састанцима приказане су презентације начина рада по новим Основама предшколског програма.

Нове Основе предшколског програма наша су реалност и обавеза, на чијој што успешнијој примени у пракси настављамо интензивно да радимо и у будућности. Подршка Установе реализацији платформе „Умрежи се“, још један је од начина постизања њихове  што успешније примене у пракси.

2. avgusta 2021.