Примери и текстови из праксе предшколских установа из Републике Српске

Са циљем да се омогући трансфер знања и искустава практичара у васпитно образовном раду и стручна едукација, на овој страници можете да прочитате примере који илуструју добру праксу у васпитно образовном раду на територији Републике Српске.

Писмо новог предшколца родитељима

Припремила: Свјетлана Цакић, стручни сарадник-педагог, ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука

Значај сензорне стимулације код дјеце

Припремила: Свјетлана Цакић, стручни сарадник-педагог, ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука

Посљедице кориштења екрана код дјеце предшколског узраста

Припремила: Свјетлана Цакић, стручни сарадник-педагог, ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука