Dokumenta relevantna za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Pravilnici

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove utvrđuje standard kvaliteta rada ustanove u četiri oblasti kvaliteta (1) vaspitno-obrazovni rad; (2) podrška deci i porodici; (3) profesionalna zajednica učenja i (4) upravljanje i organizacija.

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnikom se utvrđuju oblici stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje, programi i način organizovanja stručnog usavršavanja i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja.

Opis obrazovnog sistema sa listom Zakona, propisa o obrazovanju, pravilnicima i ostalim propisima obrazovnom sistemu u Srbiji možete pogledati na sajtu Eurydice klikom na ovde.