Документа релевантна за предшколско васпитање и образовање

Прaвилник о основама програма предшколског васпитања и образовања

"Године узлета"

Правилник утврђује основе програма предшколског васпитања и образовања и начин њиховог увођења и примене у јавној и приватној предшколској установи, односно основној школи која остварује предшколски програм.

Правилници

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о стандардима квалитета рада установе утврђује стандард квалитета рада установе у четири области квалитета (1) васпитно-образовни рад; (2) подршка деци и породици; (3) професионалнa заједница учења и (4) управљање и организација.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилником се утврђују облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања.

Опис образовног система са листом Закона, прописа о образовању, правилницима и осталим прописима образовном систему у Србији можете погледати на сајту Eurydice кликом на овде.