Мисија, визија и циљеви

Мисија

Мисија „Умрежи се“ интернет платформе је да корисницима – запосленима у установама предшколског васпитања и образовања, олакша приступ релевантним ресурсима и садржајима у циљу ефикасне реализације васпитно образовног рада и унапређења компетенција.

Својим корисницима обезбеђујемо могућност сталног присупа онлине ресурсима – 24/7. Пратећи захтеве и потребе корисника, ми обезбеђујемо релевантан и ажуран ресурсни центар (базе пројеката, примери из праксе, библиотека и др.) који служи као подршка васпитно образовном процесу. Кроз разноврсну понуду посебно развијених еКурсева и прилагођених потребама корисника, ми олакшавамо процес усавршавања и јачања компетенција,  док путем форума подстичемо умрежавање и комуникацију чиме олакшавамо размену искустава и добре праксе. Наша мисија је да омогућимо хоризонтално учење и едукацију и повежемо све релевантне актере у предшколском васпитању и образовању у „заједницу стручњака“, те на тај начин допринесемо унапређењу струке и праксе.

Усмерени смо на стално усавршавање и унапређење интернет платформе и њених садржаја, узимајући у обзир трендове у образовању и васпитању и захтеве корисника.

Визија

Наша визија је да „Умрежи се“ интернет платформа буде препозната као центар иновација и изврсности у предшколском образовању и васпитању и релевантна тачка окупљања националне и међународне заједнице стручњака.

Циљеви

  • Пружање актуелних и релевантних садржаја корисницима;
  • Информисање заједнице стручњака о актуелним трендовима у области предшколског васпитања и образовања у земљи и региону;
  • Унапређење знања, вештина и компетенција запослених у установама предшколског васпитања и образовања;
  • Стварање претпоставки и подстицање ефикасне размена искуства и добре праксе на локалном, националном и међународном нивоу;
  • Стварање претпоставки за ефикасно хоризонтално учење;
  • Стварање претпоставки и подстицање сарадње међу свим актерима у систему предшколског образовања и васпитања.