Praktičari

Socio-emocionalno učenje

Ukoliko dete ne zna da čita, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna da pliva, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna da vozi bicikl, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna kako da se ponaša, mi ga…    ….učimo?  …..kažnjavamo?

Zbog čega ne možemo da završimo poslednju rečenicu automatski kao prethodne?

Tom Hener 1998

 

Socio-emocionalno učenje je proces sticanja znanja, stavova i veština  koje se odnose na prepoznavanje i upravljanje emocijama, snačaženje u socijalnom svetu, uspostvljanju i održavanju odnosa sa drugima , efikasno donošenje odluka. To je proces razvoja bazičnih socijalnih i emocionalnih kompetencija kod dece.

Kada deca nemaju neku od socio-emocionalnih veština, ona obično pokazuju društveno  neprihvatljiva ponašanja. Naš posao je da ih učimo ovim veštinama!

 

SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE JESTE:SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE NIJE:
Prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja.Deca sede u krugu i pevaju pesmice o osećanjima.
Pokazivanje empatije prema drugima.Vaspitavanje dece umesto podrška roditeljima da vaspitavaju.
Modelovanje jasne i asertivne komunikacije.Sugestija roditelju da ne vaspitava dobro svoju decu.
Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa u vršnjačkoj grupi.Razgovori o tome kako nešto ne valja sa sadašnjim generacijama.
Blagovremeno i efikasno rešavanje problema među decom.Nešto što oduzima vreme ostalim aktivnostima.
SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE JESTE:SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE NIJE:
Prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja.Deca sede u krugu i pevaju pesmice o osećanjima.
Pokazivanje empatije prema drugima.Vaspitavanje dece umesto podrška roditeljima da vaspitavaju.
Modelovanje jasne i asertivne komunikacije.Sugestija roditelju da ne vaspitava dobro svoju decu.
Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa u vršnjačkoj grupi.Razgovori o tome kako nešto ne valja sa sadašnjim generacijama.
Blagovremeno i efikasno rešavanje problema među decom.Nešto što oduzima vreme ostalim aktivnostima.

Konvencija o pravima deteta

Indikatori ostvarenosti prava deteta u obrazovanju

Naš novi prijatelj Stefan

Rad na eliminaciji stigme i diskriminacije

Pogledajte film

Obrazac za prijavu Školskoj upravi

Primer interventne aktivnosti sa uključivanjem spoljašnje zaštitne mreže

Primeri dobre prakse

Deca sa izazovnim ponašanjem

Autori: Dragana Tica i Ivana Mihić

Deca se ne rađaju kao nasilnici, ili kao odbačeni.  Deca se rađaju spremna i motivisana na socijalne kontakte- na odnose u kojima uče o sebi i svetu. Deca se rađaju spremna da u odnosima sa onima koji se o njima staraju nađu dovoljno sigurnosti i prihvaćenosti da se osećaju dobro i slobodno da istražuju.

Pogledajte video:

Pozivamo Vas da u videu pogledate kako da pomognete detetu da nauči kako da izrazi bes, ali ne kroz agresivno ponašanje. Da bi dete ovladalo veštinom samoregulacije emocija potrebna mu je Vaša pomoć i podrška.