Novi meni

Novi izgled menija omogućuje vam

Bolju preglednost

lakše snalaženje

i pristup sadržajima 24/7

i pristup
sadržajima 24/7

O nama

„Umreži se“ je internet platforma koja obezbeđuje resurse za jačanje kompetencija vaspitača i stručnih saradnika, razvijena sa namerom da bude agens saradnje, umrežavanja, komunikacije, razmene iskustava i dobre prakse između vaspitača i stručnih saradnika, odnosno zajednice stručnjaka.

Ova platforma je prva faza integralnog projekta koji je osmišljen sa ciljem da doprinese unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, kroz spoj teorije i prakse i saradnju vaspitača, medicinskih sestara-vaspitača, stručnih saradnika, roditelja i lokalne zajednice.

Porodica

Vrtić i kod kuće

Vrtić i kod kuće je mesto gde zaposleni u vaspitno obrazovnom radu predlažu aktivnosti i sadržaje kako za decu koja borave u vrtiću, tako i za decu koja su kod kuće, sa ciljem da svako dete bude i ostane pre svega zdravo, oseća se dobro, srećno i sigurno i ostane povezano sa svojom vršnjačkom grupom.

Podrška roditeljstvu

Saveti i preporuke socijalnih radnika, pedagoga i psihologa kako da se suočite sa različitim izazovima u okviru svoje porodice i partnerskih odnosa i obezbedite podticajnu porodičnu atmosferu za razvoj i vaspitanje dece.

Riznica predloga igara sa porodicom

U Zbirkama ćete naći različite sadržaje: igre, savete, uputstva koje su autorski osmislili i priredili zaposleni u PU „Radosno detinjstvo“

Projekti

Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Udruženje „Umreži se“ u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ započelo je realizaciju projekta pod nazivom „Digitalizacija i kreiranje baze resursa […]

Partneri i saradnici