Projekti

Nastavak digitalizacije i kreiranja baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Udruženje „Umreži se“ u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ realizovalo je projekat pod nazivom „Nastavak digitalizacije i proširivanje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“

Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Udruženje „Umreži se“ u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ započelo je realizaciju projekta pod nazivom „Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“.