Projekti

Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Udruženje „Umreži se“ u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ započelo je realizaciju projekta pod nazivom „Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“.