Igrom do pravilnog disanja

Brošura „Igrom do pravilnog disanja“ nudi preporuke kako da sa detetom kroz igru stignete do pravilnog disanja.

Pripremila: Milica Pavlović, medicinska sestra preventivnu zdravstvenu zaštitu PU „Radosno detinjstvo“

8. septembra 2021.
Udruženje Umreži se © 2019-2021 Zabranjeno preuzimanje materijala, sva prava su zadržana.