Igrom do pravilnog disanja

Brošura „Igrom do pravilnog disanja“ nudi preporuke kako da sa detetom kroz igru stignete do pravilnog disanja.

Pripremila: Milica Pavlović, medicinska sestra preventivnu zdravstvenu zaštitu PU „Radosno detinjstvo“

22. septembar 2021.