Krug briga

„Krug briga“ je tekst koji je priredila Zorica Pajantić, Socijalni radnik u PU „Radosno detinjstvo“.

Brige su sastavni deo života. Neke brige su zaista velike. Nekada brinemo zbog stvari koje se van našeg kruga uticaja. U takvim situacijama se osećamo anksiozno, iscrpljuju nas razmišljanja a ne možemo ništa da uradimo. Nekad imamo uverenja da je briga odraz odgovornosti. Da ako ne brinemo nismo dovoljno odgovorni. Da ne volimo dovoljno. Da nismo osetljivi. Emotivni. Zreli. Odrasli.

Ova uverenja podstiču da opravdamo stalnu zabrinutost i da nalazimo opravdanja. Često ljubav izjednačavamo sa brigom. Volim, znači brinem .

Da li su Vam neke od ovih rečenica poznate?

„Videćeš kad postaneš mama, šta su brige“, „ Razboleću se od brige za vas, deco“, „Ako ne brineš, znači da te je baš briga“, „Ti nemaš ni brige ni pameti!“, „Mala deca, mala briga – velika deca, velika briga“, „Ako očekuješ najgore, nikad nećeš biti razočaran“, „Nesreća nikad ne dolazi sama“, i slične.

Ovakva uverenja pozivaju na stalnu zabrinutost i time dokazujete da ste odgovorni, zreli, da ste ušli u svet odraslih.

Takođe je činjenica da je zabrinutost mučenje i uzrok je osećanja straha, stida, depresije. Uzrok je i glavobolje, visokog krvnog pritiska ili migrena.

S obzirom da je briga nešto što niko od nas ne može izbeći, možemo pokušati da olakšamo sebi, da razvijemo neki konstruktivan način za rešavanje problema.

Tehnika koja je izuzetno jednostavna i praktična jeste krug briga ili krug uticaja.

Uzmite papir i zapišite sve brige koje vas muče.

Potom nacrtajte dva koncentična kruga.

U prvom krugu napišite sve one brige i probleme čije rešavanje zavisi u potpunosti od Vas. To je krug direktnog uticaja. Vaše lične odgovornosti. Pozicija iz koje najviše možete da uradite.

U drugi krug upišite probleme koje delimično zavise od Vas krug indirektnog uticaja. Sve ono što bi mogli da rešite uz nečiju pomoć, podršku. Nekad rešavanje određenog problema nije moguće ovog trenutka, ali može da sačeka neki drugi,pogodniji momenat.

I van krugova napišite sve one brige koje su potpuno van Vašeg uticaja, van Vaše moći.

Mnoge brige iz ove kategorije proizilaze iz želje da menjamo druge ljude. Ukoliko procenite da neke od Vaših briga proističu iz ove želje, pokušajte da osvestite tri stvari:

1. Vi niste odgovorni za osećanja drugih ljudi.

Vi ne možete da naterate druge ljude da osećaju. Ljudi ne biraju emocije direktno, biraju način na koji će shvatiti neki događaj i kako će ga vrednovati.

 

2. Vi niste odgovorni za misli drugih ljudi.

Svaki čovek je odgovoran isključivo za svoje misli, i ne možete druge ljude naterati da misle ono što Vi želite da oni misle.

3. Vi niste odgovorni za ponašanje drugih ljudi.

Jedino dok su deca mala, roditelji donekle imaju kontrolu nad svojom decom. Kako deca odrastaju i kontrola je sve manja. Ne možete kontrolistati ponašanje drugih ljudi.

Veliki broj briga iz ove kategorije je u vezi sa problemima u društvu na koje nemamo uticaj, zabrinuti smo zbog politike, problema u svetu. Nekih prirodnih fenomena. U većini ovakvih slučajeva Vaša zabrinutost je beskorisna.

Podsetite sebe da ste odgovorni za svoja osećanja, svoje misli, svoje postupke i sebe.

Zabrinuti možemo biti za sebe, za druge ili za svet. Brige mogu biti velike, vrlo racionalne i besmislene. Možda smo u životu naučili da naše probleme drugi rešavaju, ili da odraslo doba znači stalnu zabrinutost.

Bilo kako bilo, osvestite te stvari. Preuzmite ličnu odgovornost. Tražite i razvijajte mehanizme da konstruktivno rešavate probleme. Kroz to učite, rastite, osnažujte se. Dajte sebi dozvolu da nešto i nije u Vašoj moći, da Vam neko drugo bude od pomoći. Ali, dozvolite sebi da ne nosite sve brige ovog sveta na svojim leđima. Ukoliko procenite da nešto nije u Vašoj moći, naučite da se rasteretite.

Pobrinite se za sebe. To je Vaša odgovornost.