Socijalno emocionalno učenje

Brošuru „Socijalno emocionalno učenje“ priredila je Predškolska online zajednica učenja.

Brošuru možete pronaći na ovom linku.