Svetski Dan zdravlja – 7. april

Svetski Dan zdravlja obeležavamo 7. aprila. U ovom trenutku  zbog pandemije izazvane Korona virusom okupirani smo upravo brigom za zdravlje svih nas. Kako deca nisu u vrtiću a veliki broj roditelja radi od kuće, trudimo se da na različite načine deci objasnimo šta se dešava. Priča o zdravlju, higijeni i briga za druge je ono što najčešće čuju.

Deca učestvuju u različitim svakodnevnim situacijama koje su deo životnog konteksta dece i odraslih kako kod kuće,  tako i u vrtiću. Zato je veoma važno podsetiti ih na ustaljene aktivnosti koje su deo svakodnevne rutine, u kojima dete gradi odnose, uči i praktikuje. Dete tako razvija samostalnost, sigurnost i spretnost u rutinama a posmatranjem  i imitiranjem  odraslih ili  druge dece u obavljanju ustaljenih aktivnosti dete  uči da se brine o sopstvenom zdravlju i zdravom okruženju. Na isti način,   razume značaj fizičkih aktivnosti i zdrave ishrane.

Edukativna slikovnica „Drenko“, osmišljena je i nastala upravo  sa ciljem da deca u  periodu izolacije, na zabavan način,  usvoje ili učvrste saznanja o osnovnim  činiocima  zdravlja. Roditelji mogu da  kroz zajedničko gledanje , čitanje  i razgovor , slikovito približe deci pojmove higijene, zdrave ishrane,fizičkih aktivnosti ali i da razgovaraju o  osećanjima. Istovremeno, “Drenko“ može roditeljima i dečjoj  razigranoj mašti da posluži kao  provokacija  za mnoge  aktivnosti koje vode usvajanju zdravih stilova života.

Ostani sa “Drenkom“ kod kuće, nauči kako da  sačuvaš svoje zdravlje!

Sadržaj su priredile Dragana Milošević, stručni saradnik pedagog i autorka slikovnice – Ljubinka Vujić, saradnik za PZZ iz PU „Radosno detinjstvo“.

22. septembar 2021.