O muzici…

Zašto je muzika bitna za razvoj dece

Razvijanjem muzičkih sposobnosti, kod dece se uvećava niz posebnih sposobnosti, od kojih će mališani imati puno koristi kako u detinjstvu, tako i kasnije tokom života. Muzika angažuje obe hemisfere mozga koje su aktivne kada dete uči da svira, što pospešuje intelektualne sposobnosti, naročito domen apstraktnog mišljenja. Slušanjem klasične muzike, oplemenjuje se duhovna sfera dečjeg života. Učenjem sviranja nekog instrumenta razvija se prostorno-vremensko rasuđivanje, pamćenje i koncentracija. Psiholozi su dokazali da deca koja se u predškolskom uzrastu konstantno bave muzičkim aktivnostima – upadljivo brže i sa većom tačnošću savlađuju problemske zadatke. Muzikom se, što je naročito važno, podstiče kritičko i analitičko mišljenje, kao i dečja kreativnost i mašta.

Muzičko kreativni studio LA LA

“Muzičko kreativni studio LA LA” osnovan je pre tri godine sa ciljem da se kroz raznovrsnu i kreativnu nastavu omogući deci bavljenje muzikom i razvitak punog muzičkog potencijala. Naš plan i program podrazumeva individualnu i grupnu nastavu. Na individualnim časoviam klavira učenici stiču osnovna znanja i veštine sviranja ovog instrumenta, ili unapređuju postojeća znanja sa mogućnošću nastupanja, takmičenja i dobijanja diploma po programau naših državnih muzičkih škola kao i Kraljevskog koledža iz Londona (ABRSM program). Grupna nastava ima zadatak da kroz pesme, ples, muzičke igre, upoznavanje i slušanje kapitalnih dela muzičke literature podstakne i razvije sve elemnte koji su deci neophodni za bavljenje muzikom. Nastava se odvija u prostorijama društvene sale OŠ “Đ. Natošević”, Maksima Gorkog 54. Više o nama možete pogledati na našem sajtu.

Muzička naučilica

Priredile: Dina Šuklar, Milena Apić

Muzička naučilica je interaktivna knjiga za osnovno muzičko opismenjavanje. To je originalna zbirka logičkih zadataka, didaktičkih igara, pesmica i priča. Čitaoce kroz nju vodi pet likova u stripu: četvoro dece – učitelja i kuca – učenik.

19. novembar 2021.