Зашто је музика битна за развој деце

Развијањем музичких способности, код деце се увећава низ посебних способности, од којих ће малишани имати пуно користи како у детињству, тако и касније током живота. Музика ангажује обе хемисфере мозга које су активне када дете учи да свира, што поспешује интелектуалне способности, нарочито домен апстрактног мишљења. Слушањем класичне музике, оплемењује се духовна сфера дечјег живота. Учењем свирања неког инструмента развија се просторно-временско расуђивање, памћење и концентрација. Психолози су доказали да деца која се у предшколском узрасту константно баве музичким активностима – упадљиво брже и са већом тачношћу савлађују проблемске задатке. Музиком се, што је нарочито важно, подстиче критичко и аналитичко мишљење, као и дечја креативност и машта.

Музичко креативни студио ЛА ЛА

“Музичко креативни студио ЛА ЛА” основан је пре три године са циљем да се кроз разноврсну и креативну наставу омогући деци бављење музиком и развитак пуног музичког потенцијала. Наш план и програм подразумева индивидуалну и групну наставу. На индивидуалним часовиам клавира ученици стичу основна знања и вештине свирања овог инструмента, или унапређују постојећа знања са могућношћу наступања, такмичења и добијања диплома по програмау наших државних музичких школа као и Краљевског колеџа из Лондона (АБРСМ програм). Групна настава има задатак да кроз песме, плес, музичке игре, упознавање и слушање капиталних дела музичке литературе подстакне и развије све елемнте који су деци неопходни за бављење музиком. Настава се одвија у просторијама друштвене сале ОШ “Ђ. Натошевић”, Максима Горког 54. Више о нама можете погледати на нашем сајту.

Музичка научилица

Приредиле: Дина Шуклар, Милена Апић

Музичка научилица је интерактивна књига за основно музичко описмењавање. То је оригинална збирка логичких задатака, дидактичких игара, песмица и прича. Читаоце кроз њу води пет ликова у стрипу: четворо деце – учитеља и куца – ученик.

19. novembra 2021.