Видео „Животиње 2“ приpемили су васпитачи из вртића „Змај“, ПУ „Радосно детињство“.