Odrastanje uz umetnost

Publikaciju „Odrastanje uz umetnost“ priredio je Dragan Jajić, Stručni saradnik za likovno vaspitanje PU „Radosno detinjstvo“.

Odrastanje uz umetnost – 10 godina saradnje Galerije Matice srpske i PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

Zahvaljujući entuzijazmu vaspitača, likovnih pedagoga i kustosa Galerije Matice srpske, danas možemo reći da je iz Predškolske ustanove izašlo više generacija mališana – budućih ljubitelja umetnosti. Posebno smo zahvalni kustosima što su  pored dece, edukovali i vaspitače kako bi se samostalno i aktivno uključili u kreiranju i realizaciju novih progama u okviru svojih projektnih tema i novih osnova programa „Godine uzleta“.

Publikacija odrastanje uz umetnost prezentuje pregled desetogodišnjeg iskustva Galerije Matice srpske i PU „Radosno detinjstvo“ u realizaciji estetsko edukativnih programa, a sadržaji, metode rada i teme ovih programa mogu nam poslužiti kao inspirisacija i podsticaj u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru svoje v-o grupe i Projektne teme.

Saradnja s Galerijom Matice srpske dragocena nam je i za budućnost jer su edukativni  programi koje realizujemo u saradnji s ustanovama kulture grada Novog Sada uvršteni u program Novi Sad 2021. – Evropska prestonica kulture, kao aktivnosti od velikog značaja za realizaciju strategije dugoročnog i permanentnog kulturnog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta.

29. septembar 2021.