Сарадња ПУ „Радосно детињство“ и Галерије Матице српске

Садржај је приредио Драган Јајић, Стручни сарадник за ликовно васпитање ПУ „Радосно детињство“.

У име стручних сарадника за ликовно и васпитача који су протеклих година учествовали у реализацији програма „Галерија као вртић“ желим да искуство које смо од септембра до марта реализовали у оквиру нових основа „Године узлета“  презентујемо на платформи Умрежи се / Култура и уметност/

У протеклих 15 година ПУ “Радосно детињство” и  Галерија Матице српске реализовали су Естетско-едукативне програме за децу и изложбе у којима је учествовало 500 васпитача и преко 20.000 деце у сарадњи са родитељима и породицом.

У околностима у којима се налазимо предлажемо да програме који смо реализовали до сада и програме које нам нуде Кустоси – педагози из ГМС прилагодимо као садржај и подстицај васпитачима, деци и родитељима тако да се  ликовне активности на најбољи начин повежу са постојећим и планираним пројектним темама и тако реализују у оквиру пројектног планирања И нових основа “Године узлета” У току ових активности родитељи који су у могућности могли би да
пошаљу фотограгије процеса рада у породици као и  дечије ликове радове са исказима. На овај начин на Сајту Установе представили би реализацију активности и процес рада у новонасталој ситуацији са пројектним темама васпитно образовних група, и интерактивном сарадњом васпитача деце и породице.