Saradnja PU „Radosno detinjstvo“ i Galerije Matice srpske

Sadržaj je priredio Dragan Jajić, Stručni saradnik za likovno vaspitanje PU „Radosno detinjstvo“.

U ime stručnih saradnika za likovno i vaspitača koji su proteklih godina učestvovali u realizaciji programa „Galerija kao vrtić“ želim da iskustvo koje smo od septembra do marta realizovali u okviru novih osnova „Godine uzleta“  prezentujemo na platformi Umreži se / Kultura i umetnost/

U proteklih 15 godina PU “Radosno detinjstvo” i  Galerija Matice srpske realizovali su Estetsko-edukativne programe za decu i izložbe u kojima je učestvovalo 500 vaspitača i preko 20.000 dece u saradnji sa roditeljima i porodicom.

U okolnostima u kojima se nalazimo predlažemo da programe koji smo realizovali do sada i programe koje nam nude Kustosi – pedagozi iz GMS prilagodimo kao sadržaj i podsticaj vaspitačima, deci i roditeljima tako da se  likovne aktivnosti na najbolji način povežu sa postojećim i planiranim projektnim temama i tako realizuju u okviru projektnog planiranja I novih osnova “Godine uzleta” U toku ovih aktivnosti roditelji koji su u mogućnosti mogli bi da
pošalju fotogragije procesa rada u porodici kao i  dečije likove radove sa iskazima. Na ovaj način na Sajtu Ustanove predstavili bi realizaciju aktivnosti i proces rada u novonastaloj situaciji sa projektnim temama vaspitno obrazovnih grupa, i interaktivnom saradnjom vaspitača dece i porodice.