Projektna priča: „Putujemo, druže, ti i ja“

PU „Radosno detinjstvo“

Vaspitači: Vanja Činčurak i Dragana Šolaja

Uzrast: Godina pred polazak u školu

Vrtić: „Vendi“

Početkom nove kalendarske godine deca su se kao i uvek vratila u vrtić sa raznim pričama i doživljajima sa putovanja. Deca su uglavnom putovala van naše zemlje u druge države što je dovelo do proširivanja priča, a obzirom na proteklo svetsko prvenstvo u fudbalu koje nas je podstaklo i u prošlom projektu prenelo se i ovde u smislu inicijative i želje za saznanjima i zanimljivostima vezanih za druge države. U dogovoru sa decom odlučili smo da o državama po želji dece više razgovaramo. Svako dete odabralo je državu o kojoj želi da priča tj. da predstavi. Poslali smo pozivno pismo kako bi uključili i porodicu, rado su se odazvali a pitali su u kom smislu mogu da se uključe i učestvuju. Predložili smo da zajedno sa decom naprave prezentaciju države po želji. Kao provokacije uneli smo razne materijale: karte sveta i Evrope, atlase i druge mape. Deca su samoinicijativno donosila knjige o državama.

7. jun 2024.