Dečji svetski centar za rano učenje Werribee

Dečji svetski centar za rano učenje Werribee nalazi se u dalekoj Australiji.

Naša ustanova je imala čast da ugosti menadžerku ovog centra Trish – Patricia Winni Emma. Gošća je podelila sa nama promotivni video.