Дигитализација и креирање базе ресурса за подршку процесу стажирања у предшколским установама на територији АП Војводине

Удружење „Умрежи се“ у сарадњи са ПУ „Радосно детињство“ започело је реализацију пројекта под називом „Дигитализација и креирање базе ресурса за подршку процесу стажирања у предшколским установама на територији АП Војводине“.

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у оквиру позива за доделу средстава за подршку пројектима спровођења омладинске политике у 2021. години.

Циљеви пројекта:

Унапређење квалитета и могућности за стицање квалификација и развој компетенција младих приправника, запослених у васпитно-образовном (у даљем тексту во) раду у предшколским установама.

Развијање модела подршке предшколским установама у развијању механизама за дигитализацију процеса увођења у посао младих приправника у во раду.

Развијање функционалног и одрживог дигиталног система каријерног вођења и саветовања младих приправника запослених у во раду у предшколским установама.

О пројекту:

Специфичност младих који започињу рад у предшколским установама  је у томе што предшколске установе васпитно-образовни  рад спроводе по новим Основама програма предшколског васпитања и образовања, чији се принципи у многоме разликују од принципа и програма по којима се млади школују за рад у предшколству. Реализацијом пројекта, младим приправницима се нуди да, користећи дигиталне технологије, стичу знања

Овим пројектом жеља је да се омогући простор унутар платформе „Умрежи се“ под називом „Приправници“ на коме би, користећи дигиталне технологије, млади приправници стицали знања о савременим достигнућима из области предшколског васпитања и образовања.