Druga faza uspostavljanja međuregionalne saradnje predškolskih ustanova sa teritorija AP Vojvodine i Republike Srpske.

Udruženje Umreži se će u periodu od početka juna do kraja septembra 2023. realizovati projekat uspostavljanja međuregionalne saradnje predškolskih ustanova sa teritorija AP Vojvodine i Republike Srpske, što predstavlja drugu fazu u razvijanju partnerskih odnosa sa predškolskim ustanovama iz Republike Srpske. Projekat je podržan od strane Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa srbima u regionu.

U okviru projekta planirano je okupljanje zaposlenih na onlajn platformi, sa ciljem povezivanja, deljenja iskustava i osnaživanja praktičara i jačanja kompetencija zaposlenih u predškoslkim ustanovama. Sa ciljem da se omogući transfer znanja i iskustava praktičara u vaspitno obrazovnom radu i stručna edukacija, jedan od planiranih segmenata je prikupnjanje i objavljivnje primera koji ilustruju dobru praksu u vaspitno obrazovnom radu na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srpske.

Edukativne aktivnosti se realizuju sa ciljem da se osigura efekat transfera znanja i iskustava zaposlenih u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, pre svega praktičara – vaspitača i stručnih saradnika/ pedagoga i psihologa. Indirektni korisnici jesu deca upisana u predškolske ustanove, /kao i njihovi roditelji i staratelji/ na čiju dobrobit će se dodatnom, stručnom edukacijom i jačanjem kompetencija zaposlenih uticati na više nivoa.