Друга фаза успостављања међурегионалне сарадње предшколских установа са територија АП Војводине и Републике Српске.

Удружење Умрежи се ће у периоду од почетка јуна до краја септембра 2023. реализовати пројекат успостављања међурегионалне сарадње предшколских установа са територија АП Војводине и Републике Српске, што представља другу фазу у развијању партнерских односа са предшколским установама из Републике Српске. Пројекат је подржан од стране Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са србима у региону.

У оквиру пројекта планирано је окупљање запослених на онлајн платформи, са циљем повезивања, дељења искустава и оснаживања практичара и јачања компетенција запослених у предшкослким установама. Са циљем да се омогући трансфер знања и искустава практичара у васпитно образовном раду и стручна едукација, један од планираних сегмената је прикупњање и објављивње примера који илуструју добру праксу у васпитно образовном раду на територији АП Војводине и Републике Српске.

Едукативне активности се реализују са циљем да се осигура ефекат трансфера знања и искустава запослених у области предшколског васпитања и образовања, пре свега практичара – васпитача и стручних сарадника/ педагога и психолога. Индиректни корисници јесу деца уписана у предшколске установе, /као и њихови родитељи и старатељи/ на чију добробит ће се додатном, стручном едукацијом и јачањем компетенција запослених утицати на више нивоа.