И ја чувам традицију- очување традиционалног народног стваралаштва Срба из Војводине код деце предшколског узраста

Удружење “Умрежи се”, у сарадњи са Новосадским дечијим културним центром и ПУ “ Радосно детињство” Нови Сад, започело је реализацију пројекта “И ја чувам традицију- очување традиционалног народног стваралаштва Срба из Војводине код деце предшколског узраста”

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Циљ пројекта:

Едукација и очување традиције и националног идентитета код деце предшколског узраста, кроз промовисање традиционалног народног стваралаштва Срба из Војводине, уз примену дигиталних технологија.

О пројекту:

У времену дигиталних урођеника, важно је да се  народна традиција и стваралаштво деци приближе и учине доступни кроз њима близак и  разумљив медиј.

Реализација пројекта тећи ће кроз неколико фаза,  од којих почетна подразумева потписивање анекса већ постојећих протокола  о сарадњи Удружења и Установа партнера на пројекту.

У току прве фазе око 100 деце узраста 5-6 година, у  пет организованих посета, у пратњи ликовног педагога посетиће Музеј Војводине. Циљ је да се уз стручно воћење кустоса упознају са делом изложене колекције ручно рађене народне ношње Срба у Војводини, костима, чипке и веза .

Даље следи реализација радионица у атељеу  Новосадског културног центра, под стручним вођством ликовних педагога, током којих ће деца инспирисана виђеним традиционалним народним стваралаштвом, користећи различите ликовне технике, израђивати ликовна остварења.

Следећа фаза пројекта, подразумева организацију изложбе дечијих ликовних остварења, у просторијама Новосадског дечијег културног центра.

Последња фаза обухвата израду онлајн публикације дечијих ликовних остварења, у сврху сензибилисања  и едукације деце у домену очувања народне традиције. Публикација ће бити објављена на платформи “Умрежи се” и на тај начин видљива и доступна практичарима у васпитно- образовном раду. Такође, публикација ће бити  подељена и доступна за око 17000 деце уписаних у ПУ “Радосно детињство” Нови Сад. Путем наших партнера у Репиблици Српској, публикација ће  бити доступна и деци у региону.