I ja čuvam tradiciju- očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine kod dece predškolskog uzrasta

Udruženje “Umreži se”, u saradnji sa Novosadskim dečijim kulturnim centrom i PU “ Radosno detinjstvo” Novi Sad, započelo je realizaciju projekta “I ja čuvam tradiciju- očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine kod dece predškolskog uzrasta”

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Cilj projekta:

Edukacija i očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta kod dece predškolskog uzrasta, kroz promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba iz Vojvodine, uz primenu digitalnih tehnologija.

O projektu:

U vremenu digitalnih urođenika, važno je da se  narodna tradicija i stvaralaštvo deci približe i učine dostupni kroz njima blizak i  razumljiv medij.

Realizacija projekta teći će kroz nekoliko faza,  od kojih početna podrazumeva potpisivanje aneksa već postojećih protokola  o saradnji Udruženja i Ustanova partnera na projektu.

U toku prve faze oko 100 dece uzrasta 5-6 godina, u  pet organizovanih poseta, u pratnji likovnog pedagoga posetiće Muzej Vojvodine. Cilj je da se uz stručno voćenje kustosa upoznaju sa delom izložene kolekcije ručno rađene narodne nošnje Srba u Vojvodini, kostima, čipke i veza .

Dalje sledi realizacija radionica u ateljeu  Novosadskog kulturnog centra, pod stručnim vođstvom likovnih pedagoga, tokom kojih će deca inspirisana viđenim tradicionalnim narodnim stvaralaštvom, koristeći različite likovne tehnike, izrađivati likovna ostvarenja.

Sledeća faza projekta, podrazumeva organizaciju izložbe dečijih likovnih ostvarenja, u prostorijama Novosadskog dečijeg kulturnog centra.

Poslednja faza obuhvata izradu onlajn publikacije dečijih likovnih ostvarenja, u svrhu senzibilisanja  i edukacije dece u domenu očuvanja narodne tradicije. Publikacija će biti objavljena na platformi “Umreži se” i na taj način vidljiva i dostupna praktičarima u vaspitno- obrazovnom radu. Takođe, publikacija će biti  podeljena i dostupna za oko 17000 dece upisanih u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad. Putem naših partnera u Repiblici Srpskoj, publikacija će  biti dostupna i deci u regionu.