„Kako do škole – lako, povezivanje i saradnja kao preduslov uspešne tranzicije na nivou vrtić – škola“

Udruženje Umreži se u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad i pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju realizuje projekat „Kako do škole – lako, povezivanje i saradnja kao preduslov uspešne tranzicije na nivou vrtić – škola“. Projektne aktivnosti realizovaće se u periodu od marta do oktobra 2024. godine.

 

Za decu je prelazak iz jednog vaspitno-obrazovnog sistema u drugi osetljiv period koji zahteva kontinuitet i podršku, kako detetu, tako i porodici. Tokom tranzicije detetu je neophodna individualizovana i personalizovana pažnja. Da bi se postigao kontinuitet podrške detetu, od velikog je značaja osnažiti porodicu i ponuditi roditeljima znanja i veštine uz pomoć kojih mogu biti podrška deci u ovom za njih osetljivom periodu.

 

Kroz projekat smo želeli da pružimo podršku roditeljstvu i da delujemo u cilju osnaživanja roditeljskih veština, kapaciteta i kompetencija prilikom procesa adaptacije i tranzicije deteta iz predškolske ustanove u osnovnu školu.

 

U planu je realizacija seta edukacija koje će biti realizovane u prostorijama Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad. U realizaciji edukacija parterski učestvuju stručni saradnik predškolske ustanove i stručni saradnik osnovne škole i učitelj-predstavnik aktiva prvih razreda osnovne škole.

umrezise_h_c-b
radosnodetinjstvo-ns
Ministarstvo-zaglavlje-230x105-1

Mediji o nama:

15. maj 2024.