Нови Сад кроз дечији објектив

Удружење “Умрежи се”, у сарадњи са Новосадским дечијим културним центром и ПУ “ Радосно детињство” Нови Сад, започело је реализацију пројекта „Нови Сад кроз дечији објектив“.

Пројекат је подржан од стране Градске управе за културу града Новог Сада.

Општи циљ је имплементација аудио-визуелних медија у дечијем стваралачком изразу која ће оплеменити  дечију културну сцену града Новог Сада.

Специфични циљеви:

  • Развијење естетског сензибилитета код деце;
  • Креативна употреба нових технологија;
  • Развој креативности и талената код деце;
  • Развој свести о перманентној потреби за културним садржајима;
  • Развој вештина неопходних за разумевање културе и уметности;
  • Развој предиспозиција за критичко мишљење;
  • Умрежавање институција.

Реализација пројекта тећи ће кроз неколико фаза,  од којих почетна подразумева потписивање анекса већ постојећих протокола  о сарадњи Удружења и Установа партнера на пројекту. Организован је састанак реализатора пројекта са циљем дефинисања динамике пројектних активности, као и радионица ликовног педагога са васпитачима током које су заједно осмишљене смернице  за адекватно, смислено и креативно коришћење аудио-визуелних медија у сврху дечијег креативног израза.

У пројекат је укључено око 100 деце узраста од 6 до 7 година (групе деце пред полазак у школу).

Друга фаза подразумева обиласке града деце и васпитача, у сарадњи са сарадницима на пројекту у потрази за инспирацијом. Овом приликом деца ће имати прилику да пронађу њима инспиративна места која ће уз коришћење аудио-визуелних медија (фотоапарат, камера, мобилни телефон) доживети, обрадити и представити на њима смислен начин. Након обиласка града и документовања, организоваће се радионице са децом и васпитачима које ће бити вођене од стране ликовних педагога и академских уметника. Користећи прикупљени материјал (фотографије, видео снимци), деца ће на креативан начин обрађивати своја искуства и користити прикупљени материјал у стварању уметничког израза. Место реализације радионице биће одређено инспирацијом деце и медија које користе.

Трећа, завршна фаза биће организација изложбе под називом „Нови Сад кроз дечији објектив“ на којој ће бити представљени одабрани дечији радови настали уз коришћење аудио-визуелних медија. Изложби ће претходити стручна трибина на којој ће бити представљен ток пројекта, изведени закључци о употреби аудио-визуелних медија и представљена онлајн публикација свих дечијих радова насталих током реализације пројекта.