Novi Sad kroz dečiji objektiv

Udruženje “Umreži se”, u saradnji sa Novosadskim dečijim kulturnim centrom i PU “ Radosno detinjstvo” Novi Sad, započelo je realizaciju projekta „Novi Sad kroz dečiji objektiv“.

Projekat je podržan od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.

Opšti cilj je implementacija audio-vizuelnih medija u dečijem stvaralačkom izrazu koja će oplemeniti  dečiju kulturnu scenu grada Novog Sada.

Specifični ciljevi:

  • Razvijenje estetskog senzibiliteta kod dece;
  • Kreativna upotreba novih tehnologija;
  • Razvoj kreativnosti i talenata kod dece;
  • Razvoj svesti o permanentnoj potrebi za kulturnim sadržajima;
  • Razvoj veština neophodnih za razumevanje kulture i umetnosti;
  • Razvoj predispozicija za kritičko mišljenje;
  • Umrežavanje institucija.

Realizacija projekta teći će kroz nekoliko faza,  od kojih početna podrazumeva potpisivanje aneksa već postojećih protokola  o saradnji Udruženja i Ustanova partnera na projektu. Organizovan je sastanak realizatora projekta sa ciljem definisanja dinamike projektnih aktivnosti, kao i radionica likovnog pedagoga sa vaspitačima tokom koje su zajedno osmišljene smernice  za adekvatno, smisleno i kreativno korišćenje audio-vizuelnih medija u svrhu dečijeg kreativnog izraza.

U projekat je uključeno oko 100 dece uzrasta od 6 do 7 godina (grupe dece pred polazak u školu).

Druga faza podrazumeva obilaske grada dece i vaspitača, u saradnji sa saradnicima na projektu u potrazi za inspiracijom. Ovom prilikom deca će imati priliku da pronađu njima inspirativna mesta koja će uz korišćenje audio-vizuelnih medija (fotoaparat, kamera, mobilni telefon) doživeti, obraditi i predstaviti na njima smislen način. Nakon obilaska grada i dokumentovanja, organizovaće se radionice sa decom i vaspitačima koje će biti vođene od strane likovnih pedagoga i akademskih umetnika. Koristeći prikupljeni materijal (fotografije, video snimci), deca će na kreativan način obrađivati svoja iskustva i koristiti prikupljeni materijal u stvaranju umetničkog izraza. Mesto realizacije radionice biće određeno inspiracijom dece i medija koje koriste.

Treća, završna faza biće organizacija izložbe pod nazivom „Novi Sad kroz dečiji objektiv“ na kojoj će biti predstavljeni odabrani dečiji radovi nastali uz korišćenje audio-vizuelnih medija. Izložbi će prethoditi stručna tribina na kojoj će biti predstavljen tok projekta, izvedeni zaključci o upotrebi audio-vizuelnih medija i predstavljena onlajn publikacija svih dečijih radova nastalih tokom realizacije projekta.