Ako mogu ja – možeš i ti

Udruženje Umreži se je u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“ realizovalo projekat  „Ako mogu ja – možeš i ti“, a koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Cilj projekta:

Cilj projekta je da kod dece predškolskog uzrasta razvija ekološka svest o značaju uštede i efikasnog korišćenja energije.

O projektu:

Projekat je realizovan kroz dve faze. Prva faza podrazumeva uključivanje dece vrtića PU „Radosno detinjstvo“ koja su u prethodnom periodu bila uključena u proces doživljavanja, spoznavanja i vrednovanja okoline, te svih njenih činilaca, međusobih interacija i zavisnosti. Na osnovu stečenih iskustava deca su u saradnji sa vaspitačima i likovnim pedagogom osmislila i kreirala slikovnicu namenjenu deci predškolskog uzrasta pod nazivom „Ako mogu ja – možeš i ti“.

Mediji o projektu