„За сигурно детињство, без страха“ – Промоција и оснаживање учесника у во процесу у превенцији и заштити деце од насиља

Удружење Умрежи се ће, у сарадњи са ПУ «Радосно детињство» Нови Сад, у периоду од почетка априла до краја новембра 2023. реализовати пројекат „За сигурно детињство, без страха“ – Промоција и оснаживање учесника у во процесу у превенцији и заштити деце од насиља, уз подршку Министарства просвете.

Сврха пројекта је усмерена на развијање васпитно-образовних механизама са циљем повећања доступности садржаја намењених запосленима у васпитно-образовним институцијама везаним за превенцију и заштиту деце од насиља, као и подстицање партиципације запослених у васпитно-образовним установама и родитеља за правовремено и адекватно ношење са овом врстом изазова.

Један од проблема којим се пројекат бави јесте разуђеност и недовољна видљивост релевантних и важних информација и ресурса из области превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и недовољна заступљеност добрих примера из васпитно-образовне праксе.  Образовна потреба за имплементацијом ове врсте програма је значајна јер васпитачи, родитељи и други учесници у васпитно образовном процесу морају бити упућени у проблематику насиља над децом и имати знања и вештине да га предупреде и суоче се са њим у случајевима када се јави. Ово је од суштинске важности јер је насиље над децом озбиљан проблем који може имати дуготрајне последице на дететов развој и здравље, а такође може утицати на њихове даље школске перформансе и будуће успехе. Едукације и повећање доступности информација на тему борбе против насиља над децом доприносе стварању безбедног и здравог окружења за децу, али и подизању свести и знања целе заједнице о овом проблему.

14. jula 2023.