Socio-emocionalno učenje

Ukoliko dete ne zna da čita, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna da pliva, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna da vozi bicikl, mi ga naučimo.

Ukoliko dete ne zna kako da se ponaša, mi ga…    ….učimo?  …..kažnjavamo?

Zbog čega ne možemo da završimo poslednju rečenicu automatski kao prethodne?

Tom Hener 1998

 

Socio-emocionalno učenje je proces sticanja znanja, stavova i veština  koje se odnose na prepoznavanje i upravljanje emocijama, snačaženje u socijalnom svetu, uspostvljanju i održavanju odnosa sa drugima , efikasno donošenje odluka. To je proces razvoja bazičnih socijalnih i emocionalnih kompetencija kod dece.

Kada deca nemaju neku od socio-emocionalnih veština, ona obično pokazuju društveno  neprihvatljiva ponašanja. Naš posao je da ih učimo ovim veštinama!

 

SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE JESTE:SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE NIJE:
Prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja.Deca sede u krugu i pevaju pesmice o osećanjima.
Pokazivanje empatije prema drugima.Vaspitavanje dece umesto podrška roditeljima da vaspitavaju.
Modelovanje jasne i asertivne komunikacije.Sugestija roditelju da ne vaspitava dobro svoju decu.
Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa u vršnjačkoj grupi.Razgovori o tome kako nešto ne valja sa sadašnjim generacijama.
Blagovremeno i efikasno rešavanje problema među decom.Nešto što oduzima vreme ostalim aktivnostima.
SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE JESTE:SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE NIJE:
Prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja.Deca sede u krugu i pevaju pesmice o osećanjima.
Pokazivanje empatije prema drugima.Vaspitavanje dece umesto podrška roditeljima da vaspitavaju.
Modelovanje jasne i asertivne komunikacije.Sugestija roditelju da ne vaspitava dobro svoju decu.
Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih odnosa u vršnjačkoj grupi.Razgovori o tome kako nešto ne valja sa sadašnjim generacijama.
Blagovremeno i efikasno rešavanje problema među decom.Nešto što oduzima vreme ostalim aktivnostima.

Konvencija o pravima deteta

Moja prava

Deca i internet – pametno od početka

Kako zaštiti decu od elektronskog nasilja

Naš novi prijatelj Stefan

Vreme ispred ekrana – za učenike mlađih razreda osnovne škole

Vreme ispred ekrana – za roditelje/zakonske zastupnike dece

Obrazac za prijavu PU "Radosno detinjstvo" Novi Sad

Tehnologija i deca