породично насиље

21

nov'21

Љутити човек

"Љутити човек" је прича о породичном насиљу. Злостављање је физичко, емоционално и сексуално злостављање и занемаривање, али и експлоатација.

Detaljnije