Допис Министарства просвете

Допис Министарства просвете, науке  и технолошког развоја и Министарство здравља у којем су донете инструкције у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије COVID-19