Elektronski časopis „Refleksija“

Elektronski časopis „Refleksija“

Uređivački odbor časopisa poziva sve zainteresovane da pošalju svoje radove prateći Uputstvo za autore dato u tekstu.

U okviru Centra za obrazovanje i profesionalni razvoj iz Beograda (http://ceoprora.rs/index.html), pored dosadašnjih aktivnosti, osnovan je i elektronski časopis REFLEKSIJA  (http://ceoprora.rs/reflexia.html). Namenjen je unapređivanju pedagoške teorije i prakse, kroz pregled i refleksiju rezultata i zaključaka istraživanja prikazanih u naučnim i stručnim radovima. Više o tome možete pronaći i u pozivnom pismu u prilogu, kao i na veb strani časopisa. Uređivački odbor časopisa poziva sve zainteresovane da svoje radove pripreme u skladu sa Uputstvom za autore i pošalju ih za objavljivanje u časopisu REFLEKSIJA, na adresu reflexia@ceoprora.rs.