Godišnji konkursni prospekat

Likovni konkursi Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine za 2022. godinu.