IX научно стручна конференција БАПТА 2021.

IX научно стручна конференција БАПТА 2021.

Конференција међународног карактера, Бaњa Врућицa, хoтeл „Кaрдиaл” oд 23.09.-26.09.2021.

Назив конференције: „Квалитет вршњачких односа предшколске деце – фактор дечје укључености у процес васпитања и образовања“

На конференцији ће бити представљени радови професора са факултета, васпитача и педагошког саветника. Установе које ће представљати своје радове су из Новог Сада, Београда, Пожаревца, Сарајева, Крања…