IX naučno stručna konferencija BAPTA 2021.susreti, radovi,

IX naučno stručna konferencija BAPTA 2021.

Konferencija međunarodnog karaktera, Banja Vrućica, hotel „Kardial” od 23.09.-26.09.2021.

Naziv konferencije: „Kvalitet vršnjačkih odnosa predškolske dece – faktor dečje uključenosti u proces vaspitanja i obrazovanja“

Na konferenciji će biti predstavljeni radovi profesora sa fakulteta, vaspitača i pedagoškog savetnika. Ustanoe koje će predstavljati svoje radove su iz Novog Sada, Beograda, Požarevca, Sarajeva, Kranja…

Balkanski savez udruženja/udruge vaspitača/odgajatelja

Udruženje Umreži se © 2019-2021 Zabranjeno preuzimanje materijala, sva prava su zadržana.