Izmene i dopune zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju

Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o osnovnom, srednjem i predškolskom obrazovanju i vaspitanju

U Službenom glasniku RS 129/2021 objavljene su izmene i dopune zakona.

Detaljnije pročitajte na linku ispod.