Izveštaj sa stručne konferencije – Tara 2021.

Izveštaj sa stručne konferencije za vaspitače – Tara 2021.

Stručna konferencija za vaspitače „Doživljaj i shvatanje prostora kroz iskustva dece i odraslih u vaspitno – obrazovnom prostoru“ održana je na Tari od 02. – 05.12.2021.

U dva dana u pet sesija prikazano je 42 rada.