Јесењи стручни сусрети медицинских сестара

Позив на јесење стручне сусрете медицинских сестара ПУ Србије

XIV стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије одржаће се од 07.10.2021. до 10.10.2021. у хотелу „Моравица“ у Сокобањи.

Назив стручног скупа: „Заједница одраслих и деце у креирању и проналажењу инспиративне средине за истраживање, игру и учење“.

Циљ:

  • Јачање компетенција МСВ за разумевање начина креирања и проналажења инспиративне средине за истраживање,игру и учење
  • Јачање компетенција МСВ у разумевању значаја стварања окружења које омогућава и подржава учење, развој и активну улогу деце кроз партиципацију и партнерство са породицом у вртићу и у локалној заједници.
  • Да се кроз размену  и анализу искустава  из праксе јачају компетенције мед.сестара васпитача у препознавању и уважавању свих перспектива, детета и одраслих, у планирању и остваривању неге и ВО рада
  • Оснаживање и развијање професионалних компетенција, стицањем нових знања, вештина и размене професионаних искустава.