Међународна конференција

Међународна знанствено – стручна онлајн конференција доступна за преглед на YouTube каналу. Рефлексије савремених предшколских курикулума на развој предшколске праксе у свету и Републици Хрватској.

Организатор стручног скупа је „Ennea“ – међународна професионална интердисциплинарна заједница учења стручњака у раном и предшколском одгоју и образовању.