Platforma „Umreži se“ na jesenjim susretima medicinskih sestara – vaspitača u Soko Banji

Platforma „Umreži se“ na jesenjim susretima medicinskih sestara – vaspitača u Soko Banji

Jesenji susreti medicinskih sestara-vaspitača sa teritorije Republike Srbije održani su od 25.11. do 28.11.2021. u Soko Banji u organizaciji Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije.

U okviru sesije “Digitalne kompetencije – značaj digitalne pismenosti u pripremi i u toku procesa implementacije Godina uzleta u predškolskim ustanovama” predstavljena je i platforma „Umreži se“. Prisutnim praktičarima, predstavnice Tima Umreži se“ Ljiljana Kardelis, Nikica Skorić, Dunja Skorić i Vesna Vučković, prezentovale su modul Godine uzleta i resurs namenjen porodici.

Prezentacija platforme na susretima realizovana je sa ciljem da se široj profesionalnoj zajednici predstave resursi platforme i obogati zajednica profesionalnog učenja.

Na susretima je prezentovano je i istraživanje saradnice platforme Tatjane Ogrizović Malešević- master pedagoga i Tatjane Stanković – pedagoga pripravnika „Koliko smo profesionalno sagoreli? – dobrobit zaposlenih“. Predmet istraživanja bio je utvrđivanje i komparacija nivoa profesionalnog sagorevanja zaposlenih u PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

Pored tima platforme, na susretima su prezentovana i 4 rada medicinskih sestara vaspitača iz PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

3. decembar 2021.