Poziv za slanje radova

Poštovane koleginice i kolege, stručni saradnici, vaspitači i medicinske sestre vaspitači, obaveštavamo Vas da je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, postavljena stranica: “Povežimo se, osnažimo se u vreme Kovid-a 19”, a sa željom da se podrži razvijanje zajednice učenja praktičara, doprinese kvalitetnom odgovoru i promociji sistema institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja – ka deci i porodicama i široj javnosti u okolnostima vanrednog stanja.

Pozivamo vas da u skladu sa navedenim oblastima / temama, uz uvažavanje navedenih kriterijuma osmislite materijale (primere dobre prakse) koji bi mogli biti postavljeni na sajt. Materijal može biti u vidu dokumenta, video klipa, prezentacije.

24. jul 2021.