Preporuke Tima za početak rada Ustanove

Tim za pripremu rada Ustanove za vreme Kovida 19, pripremio je preporuke u saradnji sa epidemiolozima. Dokument je dostupan i možete ga pročitati ili preuzeti.