Primeri iz prakse – Čukarica

Milijana Gajić, diplomirani vaspitač- pedagoški savetnik, PU „ Čukarica“ Beograd poslala nam je rad „QR kodovi u radu sa najmađima“. Na stranici Primeri iz prakse pročitajte rad i pogledajte prezentaciju.