Publikacija „Vrtić po meri digitalnog doba“

Udruženje vaspitača Novog Sada je u saradnji sa platformom „Umreži se“ organizovalo 17.04.2021. onlajn konferenciju „Vrtić po meri digitalnog doba – primena digitalne tehnologije u vrtiću“. Konferenciju je pratilo više od 400 zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu sa teritorije Republike Srbije.

Predstavljamo Vam publikaciju „Vrtić po meri digitalnog doba – primena digitalne tehnologije u vrtiću“koju je priredio Tim platforme „Umreži se“.

7. novembar 2021.