Riznica igara

Studenti četvrte godine pedagogije i nastavnici Katedre za predškolsku pedagogiju  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradlji sa Sektorom za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kreirali su „Riznicu igara“, sa predlozima igara koje deca i roditelji u trenutnoj situaciji mogu igrati kod kuće. „Riznica“ može poslužiti i vaspitačima da predlože nove igre porodicama, kao i da zajedno sa njima stvore nove, jedinstvene riznice na nivou svojih vaspitnih grupa. Nadamo se da ćete među brojnim predlozima pronaći igre koje će vas inspirisati i pomoći vam da stvarate dragocena zajednička iskustva!