Sastanak pripravnika, mentora i tima Ustanove i platforme „Umreži se“

U sredu 08.09.2021. u vrtiću Palčica održan je sastanak Tima Ustanove i platforme „Umreži se“ sa pripravnicima i njihovim mentorima, kao i stručnim saradnicima PU „Radosno detinjstvo“. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Digitalizacija i kreiranje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“ podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

U skladu sa novim Pravilnikom o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Standardima kvaliteta rada PU, Standardima o kompetencijama za profesiju vaspitača i medicinskih sestara vaspitača, a usled nedostatka prateće zakonske regulative iz oblasti uvođenja u posao (Pravilnik o uvođenju u posao vaspitača, medicinskih sestara vaspitača…), Tim Ustanove i platforme „Umreži se“ pripremio je preporuke i uputstva za prilagođen način vođenja pedagoške dokumentacije pripravnika.

Tim Platforme „Umreži se“ prezentovao je  resurs „Pripravnici“ namenjen mladim pripravnicima (vaspitačima, medicinskim sestrama-vaspitačima i stručnim saradnicima)  sa ciljem da omogući bržu, efikasniju i jednostavniju podršku tokom pripravničkog staža i uvođenju u vaspitno-obrazovni posao u PU. Resurs „Pripravnici“ obezbeđuje  pristup svim relevantnim pravilnicima, zakonima i uputstvima, kao i stručnoj literaturi i neophodnoj dokumentaciji. Takođe, sadrži autorske tekstove iz oblasti ljudskih resursa, čiji je cilj lakše razumevanje i prilagođavanje radnoj sredini i etici poslovanja.

Posebna tema foruma  „Pripravnici“ služiće kao mesto umrežavanja i povezivanja mladih pripravnika među sobom, ali i sa zajednicom stručnjacima. Ideja je da se na ovaj način olakša pripravnički staž, kao  i samo polaganje ispita za licencu.