Састанак приправника, ментора и тима Установе и платформе „Умрежи се“

У среду 08.09.2021. у вртићу Палчица одржан је састанак Тима Установе и платформе „Умрежи се“ са приправницима и њиховим менторима, као и стручним сарадницима ПУ „Радосно детињство“. Састанак је реализован у оквиру пројекта „Дигитализација и креирање базе ресурса за подршку процесу стажирања у предшколским установама на територији АП Војводине“ подржаног од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

У складу са новим Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања, Стандардима квалитета рада ПУ, Стандардима о компетенцијама за професију васпитача и медицинских сестара васпитача, а услед недостатка пратеће законске регулативе из области увођења у посао (Правилник о увођењу у посао васпитача, медицинских сестара васпитача…), Тим Установе и платформе „Умрежи се“ припремио је препоруке и упутства за прилагођен начин вођења педагошке документације приправника.

Тим Платформе „Умрежи се“ презентовао је  ресурс „Приправници“ намењен младим приправницима (васпитачима, медицинским сестрама-васпитачима и стручним сарадницима)  са циљем да омогући бржу, ефикаснију и једноставнију подршку током приправничког стажа и увођењу у васпитно-образовни посао у ПУ. Ресурс „Приправници“ обезбеђује  приступ свим релевантним правилницима, законима и упутствима, као и стручној литератури и неопходној документацији. Такође, садржи ауторске текстове из области људских ресурса, чији је циљ лакше разумевање и прилагођавање радној средини и етици пословања.

Посебна тема форума  „Приправници“ служиће као место умрежавања и повезивања младих приправника међу собом, али и са заједницом стручњацима. Идеја је да се на овај начин олакша приправнички стаж, као  и само полагање испита за лиценцу.