Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je uputstva za predškolske ustanove u Srbiji za izradu Godišnjeg plana rada ustanove u kontekstu epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19.

Ponosni smo na činjenicu da je Ministarstvo prepoznalo platformu „Umreži se“ kao izvor resursa primera dobre prakse. Stalni pristup online resursima, bogata baza realizovanih projekata, primera dobre prakse, biblioteka, kao i povezivanje praktičara, čini našu platformu pionirom u horizontalnom učenju i edukaciji praktičara.