Vodič za uređenje prostora u dečjem vrtiću

Vodič pripada serijalu priručnika i vodiča pod zajedničkim nazivom „Linije leta”, koji su pripremljeni na Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a izdavač je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U pripremi su i Vodič za razvijanje integrisanog pristupa učenju kroz teme/projekte, Priručnik o specifičnostima strategija vaspitača u razvijanju programa u skladu sa uzrastom dece, čime se zaokružuje podrška praktičarima u predškolskim ustanovama, kada je reč o razvijanju resursa – stručnih materijala.