Zašto je važno čitati sa detetom od prvog dana života

Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“ pripremio je publikaciju „Zašto je važno čitati sa detetom od prvog dana života“.

Čitati i govoriti sa detetom treba od prvog dana njegovog života. Aktivno učešće deteta je moguće vrlo rano – već sa, recimo, dva meseca, dete će  moći da okreće oči u pravcu vašeg glasa i reagovaće na promene u glasu.