Наставак дигитализације и проширивање базе ресурса за подршку процесу стажирања у предшколским установама на територији АП Војводине

Пројекат је осмишљен са циљем да се развије модел подршке предшколским установама у развијању механизма за дигитализацију процеса увођења у посао приправника у васпитно – образовном раду.

Дигитализацијом је створена прилика за уједначен приступ захтевима који се постављају пред приправнике. Креирали смо на платформи Умрежи се  простор под називом Приправници, где су, користећи дигиталне технологије, младима на једном месту доступни сви ресурси, алати и стручна помоћ приликом увођења у посао.
Пројекат се реализује у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину и ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад.