Nastavak digitalizacije i proširivanje baze resursa za podršku procesu stažiranja u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

Projekat je osmišljen sa ciljem da se razvije model podrške predškolskim ustanovama u razvijanju mehanizma za digitalizaciju procesa uvođenja u posao pripravnika u vaspitno – obrazovnom radu.

Digitalizacijom je stvorena prilika za ujednačen pristup zahtevima koji se postavljaju pred pripravnike. Kreirali smo na platformi Umreži se  prostor pod nazivom Pripravnici, gde su, koristeći digitalne tehnologije, mladima na jednom mestu dostupni svi resursi, alati i stručna pomoć prilikom uvođenja u posao.
Projekat se realizuje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.