centar za neformalno obrazovanje drugi korak

28

maj'22

Stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Akreditovana konferencija sa međunarodnim učešćem "Dispozicije za učenje i učenje iz školsko/predškolske perspektive"

Detaljnije